św. Wojciech

Święty Wojciech – Patron parafii w Redzie Ciechocinie

Święty Wojciech (Rok 1997 – 1000. rocznica śmierci) Urodził się około 956 roku w Libicach (Czechy) w możnym rodzie Sławnikowiców. W młodości odebrał staranne wykształcenie pod opieką św. Adalberta, biskupa Magdeburga.

W wieku 25 lat został wybrany na biskupa Pragi. Odznaczał się wielką pokorą i miłosierdziem. Wskutek waśni narodowych opuścił Pragę i za pozwoleniem papieża wstąpił do benedyktyńskiego opactwa św. Bonifacego w Rzymie i złożył tam śluby. Na polecenie papieża wrócił do Pragi, ale musiał ją powtórnie opuścić. Za zgodą cesarza i przełożonych kościelnych w 996 roku przybył do Polski. Pragnieniem jego była praca misyjna wśród pogan.

Najpierw nauczał w Gdańsku, a następnie w głębi kraju Prusów. Spotkał się jednak z ogromnym fanatyzmem i nienawiścią. Dnia 23 kwietnia 997 roku, prawdopodobnie w okolicach Elbląga, uzbrojony tłum zaatakował misjonarzy.

Wojciech zginął przeszyty włócznią przez pogańskiego kapłana. Król Bolesław Chrobry wykupił ciało Wojciecha na wagę złota i umieścił w Gnieźnie, które stało się siedzibą pierwszej metropolii w Polsce.

Papież Sylwester II w 999 roku wpisał jego imię do katalogu świętych. Święty Wojciech jest uważany obok Matki Bożej i św. Stanisława Szczepanowskiego za głównego patrona Polski.

Modlitwy do św. Wojciecha

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twojego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

*

Święty Wojciechu, Pasterzu nasz, racz z wiekuistej światłości z Bogarodzicą Dziewicą wraz złączyć nas więzią miłości.

Gorliwy misjonarzu narodów, sławimy Cię, oręduj za nami:
– Niestrudzony Pasterzu dusz, żywy wzorze kapłanów,
– Pierwszy Siewco Bożego ziarna na naszej ziemi,
– Męczeński Świadku Chrystusa,
– Czujny Strażniku domów i rodzin naszych,
– Dobry Ojcze dzieci Kościoła,
– Obronco świętości małżeństwa,
– Rzeczniku miłości i zgody,
– Piewco Bogarodzicy.

*

Boże, który uwieńczyłeś męczeństwem wiarę świętego Wojciecha i obdarzyłeś Kościół Gnieź-nieński Jego ciałem, spraw, prosimy, abyśmy ciągle postępując w wierze i miłości, zasłużyli na udział w radości nieba.

*

Panie, niech modlitwa, którą jako wyraz dziecięcego oddania ofiarujemy Twojemu Majestatowi ku czci świętego Wojciecha, Męczennika i Biskupa,
uczyni nas godnymi wiecznego szczęścia, które On osiągnął, przelawszy krew dla Ciebie.

*

Święty Wojciechu, Patronie naszej Ojczyzny! Użyźniłeś siejbę słowa Bożego krwią swoją, a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogarodzicy. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy z Twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami.