Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Parafialne – XIX Niedziela Zwykła
11 sierpnia 2019r.

1. Dzisiaj Msze św. o godz. 7.30., 9.00., 10.00., 11.45. i 18.30.
O godz. 11.15. – Nabożeństwo przy kaplicy św. Rocha ( ul. Pucka i Wiejska)
Po nabożeństwie procesja do kościoła: ul. Wiejską, Brzozową i Nową.
Msza św. odpustowa o godz. 11.45. Wyjątkowo nie będzie Mszy św. o godz. 12.30. i 17.00.
2. Parafialny Festyn Rodzinny św. Rocha po południu od godz. 14.30. – 18.00.
Festyn ma charakter charytatywny i nad całością czuwa Parafialny Zespół Caritas.
Do wspólnej zabawy zapraszamy wszystkich: dzieci z rodzicami, młodzież, dorosłych i najstarszych.
O godz. 16.00. – błogosławieństwo zwierząt.
3. Dzisiaj Słowo Boże głosi do nas ks. Marcin Dera.
Bardzo dziękuję ks. Marcinowi za Słowo Boże i przewodniczenie Sumie odpustowej,
dziękuję kapłanom za udział we wspólnej modlitwie…
– dziękuję Paniom i Panom od sztandarów, dziewczynom od feretronów,
– dziękuję za dary ołtarza – wspólnocie Żywego Różańca św.,
– dziękuję orkiestrze, służbie liturgicznej ołtarza: szafarzom, lektorom, ministrantom,
– dziękuję Panu Edkowi i Pani Irenie za przygotowanie naszej świątyni na odpust,
– dziękuję Wam Umiłowani za udział w uroczystości odpustowej. Bóg zapłać!
4. W czwartek – 15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. jak w niedzielę.
Po każdej Mszy św. błogosławieństwo zbóż, ziół i owoców.
W Parafii Wniebowzięcia NMP przy ul. Gdańskiej – Odpust Parafialny.
Suma Odpustowa o godz. 11.30.
5. W przyszłą niedzielę – 18 sierpnia – specjalna kolekta na budowę naszego kościoła.
Prosimy o zrozumienie i ofiarność w miarę możliwości.
6. We wtorek – 13 sierpnia – o godz. 18.00. Msza św. i nabożeństwo fatimskie, i procesja ze świecami. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
7. Jest nowy numer Gościa Niedzielnego.
8. Dziękując wszystkim za dobroć, życzliwość i ofiarność – życzymy Wam Umiłowani dobrej niedzieli i wypoczynku.
Niech Pan Bóg Wam błogosławi! Szczęść Boże!