Misje Święte

 

10.03. – 17.03. 2019r.

Temat: ,,8” Dni Stworzenia

Misje prowadzą Ojcowie Dominikanie:

Piotr Frey i O. Norbert Augustyn Lis.   

   

     

Sobota – 9 marca.

Godz. 18.00 . – Msza św. z nauką misyjną.

Niedziela – 10 marca.

Godz. 7.30. – Msza św. z nauką misyjną.

9.00. – Msza św. z nauką misyjną.

10.00. – Msza św. z nauką misyjną.

11.15. – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci.

12.30. – Msza św. dla rodziców z małymi dziećmi, niemowlętami.

17.00. – Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży.

18.30. – Msza św. z nauką misyjną.

Poniedziałek – 11 marca.  

Godz. 7.00. – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

8.30. – Nauka misyjna dla młodzieży klas VI, VII, VIII i III Gimnazjum .

10.00. – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

11.30. – Nauka misyjna dla klas III, IV i V.

12.45. – Nauka misyjna dla klas ,,O” , I i II.

18.00. – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

18.50. – Konferencja dla mężczyzn.

Wtorek – 12 marca.

Godz . 7.00. – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

8.30. – Nauka misyjna dla młodzieży klas VI, VII,VIII i III Gimnazjum .

10.00 . – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

11.30 . – Nauka misyjna  dla klas III, IV i V.

12.45 . – Nauka misyjna dla klas ,,O” , I i II.

18.00. – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

18.50. – Konferencja dla kobiet.

Środa – 13 marca.

Godz. 7.00. – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

8.30. – Nauka misyjna dla młodzieży klas VI, VII,VIII i III Gimnazjum .

10.00. – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

11.30 . – Nauka misyjna dla klas III, IV i V.

12.45. – Nauka misyjna dla klas ,,O” , I i II.

18.00. – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

18.50. – Konferencja dla studentów i absolwentów.

Czwartek – 14 marca.

Godz. 7.00. – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

10.00. – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

18.00. – Msza św. z nauką misyjna dla dorosłych.

18.50 . – Konferencja dla młodzieży szkół średnich i zawodowych.

Piątek – 15 marca.  

Godz. 7.00 . Msza św. z nauką misyjną .

9.30. Droga Krzyżowa dla dorosłych.

10.00. Msza św. z nauką misyjną.

17.00. Droga Krzyżowa dla dzieci i dorosłych.

18.00 . Msza św. z nauką misyjną.

19.00 . Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.

Sobota – 16 marca – Dzień Spowiedzi – Miłosierdzia Bożego.

Godz. 6.30. – Spowiedź św.

7.00. – Msza św. z nauką misyjną.

9.00. – 10.00. – Spowiedź św. dla wszystkich.

10.00. – Msza św. z nauką misyjną dla chorych z udzieleniem

Sakramentu Chorych.

16.00. – 18.00. – Spowiedź św. dla wszystkich.

18.00. – Msza św. z nauką misyjną.

Niedziela – 17 marca – Zakończenie Misji Świętych.

Godz. 7.30. – Msza św. z nauką misyjną.

9.00. – Msza św. z nauką misyjną.

10.00. – Msza św. z nauką misyjną.

11.15. – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci.

12.30. – Msza św. misyjną dla rodziców z małymi dziećmi z niemowlętami.

17.00. – Msza św. misyjna dla młodzieży.

18.30. – Msza św. z nauką misyjną.

Umiłowani w Chrystusie Panu!

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy budowę nowego kościoła pod hasłem: ,, Budujemy Kościół Boży dla naszych dzieci”.

Pragniemy wspólnym wysiłkiem wznosić Świątynię Bożą dla tych którzy się rodzą, wzrastają i dojrzewają.

Pragniemy zadbać także o świątynię naszego ciała.

,, Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg.

Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.” – mówi św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian.

Umiłowani! Jesteśmy wszyscy świątynią Bożą i zadbajmy o to, by Boży Duch zamieszkał w nas.

Zapraszam wszystkich do udziału w naszych misjach świętych, których celem jest duchowe odrodzenie.

Misje rozpoczynamy w I Niedzielę Wielkiego Postu od 10 marca do 17 marca 2019 roku.

Misje święte będą prowadzić Ojcowie Dominikanie:

Piotr Frey i O. Norbert Augustyn Lis.

Módlmy się, aby czas Misji świętych był dla nas, dla naszych rodzin czasem błogosławionym.

    Ks. Stanisław Jarzembski

 – proboszcz –