Jan Paweł II

Intencje Mszy Świętych

I N T E N C J E   M S Z A L N E

15.07.2019. – 21.07.2019.   

                                                PONIEDZIAŁEK – 15.07.2019r. 

        7.00. + Jarosława Młyńskiego w miesiąc po śmierci.  
      18.00. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Pawła w dniu urodzin.   

                                                       WTOREK – 16.07.2019r. 

        7.00. + ks. Zygmunta Labun, Bernadetę i Henryka Labun w 7r. śmierci.
      18.00. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Hanny

w 40 rocznicę urodzin. 

                                                              ŚRODA – 17.07.2019r. 

        7.00. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej Parafii.
      18.00. Dziękczynna za otrzymane łaski w 25 rocznicę ślubu Anny i Waldemara, z prośbą o Boże bł., zdrowie

opiekę Świętej Rodziny dla jubilatów i całej rodziny.  

                                                      CZWARTEK – 18.07.2019r. 

        7.00. O uświęcenie kapłanów, o potrzebne łaski, Boże bł. i opiekę Matki Bożej w pracy duszpasterskiej.
      18.00. Z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże bł., zdrowie, opiekę Świętej Rodziny dla Mikołaja

i całej rodziny Lewandowskich.  

                                               PIĄTEK – 19.07.2019r.   

        7.00. W podziękowaniu za wszelkie łaski otrzymane w życiu małżeńskim, z prośbą o Boże bł., wszelkie

łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Moniki i Adama, i dla dzieci. 

      18.00. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

                                                              SOBOTA – 20.07.2019r.      

        7.00. + Edmunda Pionke w 10r. śmierci.
      18.00. + Annę, Jadwigę i Zdzisława Gejsztoft, i + Mariana Pabianiak.
      18.00. + Zofię Kowalska w 4 miesiąc po śmierci.

                                                            NIEDZIELA – 21.07.2019r.

        7.30. + mamę Jadwigę Pietrasik w 6r. śmierci.
        7.30. + Józefa i Zofię Cwalina.
        9.00. + męża Antoniego Lewnau w 4r. śmierci.
        9.00. Dziękczynna za otrzymane łaski w 40 rocznicę ślubu Gabrieli i Andrzeja Orzechowskich, z prośbą

o Boże bł., zdrowie, opiekę Świętej Rodziny dla jubilatów z rodziną.

      10.00. + Zygfryda Drzeżdżon w miesiąc po śmierci.
      11.15. Dziękczynna za otrzymane łaski w 1 rocznicę ślubu Barbary i Witolda, z prośbą o dalsze Boże bł.,

potrzebne łaski, i opiekę Matki Bożej dla jubilatów.

      12.30. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej, zdrowie dla nowożeńców

Marii i Andrzeja Leśniak.

      18.30. + rodziców: Lucynę i Czesława Kącikowskich.

Uwaga!   W lipcu i sierpniu, w niedzielę nie będzie Mszy św. o godz. 17.00.