Jan Paweł II

Intencje Mszy Świętych

I N T E N C J E   M S Z A L N E

19.08.2019. – 25.08.2019.   

                                                PONIEDZIAŁEK – 19.08.2019r. 

        7.00. + Eugenię Tonder – w miesiąc po śmierci.
      18.00. + Tadeusza Rzymkowskiego.

                                                       WTOREK – 20.08.2019r. 

        7.00. Dziękczynna za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej

dla męża Jerzego Rybandt w 74 rocznicę urodzin.  

      
      18.00. + Zofię Kowalską w 5 miesiąc po śmierci.

                                                              ŚRODA – 21.08.2019r. 

        7.00. O Boże bł. dla Hani i Marka, i ich dzieci przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny.
      18.00. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Mariusza

w 40 rocznicę urodzin. 

                                                        CZWARTEK – 22.08.2019r. 

        7.00. + Edmunda Nowak w 19r. śmierci.
      18.00. + rodziców; Irenę i Stefana Kwidzińskich, + dziadków z obojga stron: Ruchniewicz i Kwidzińskich.

                                               PIĄTEK – 23.08.2019r.   

        7.00. + Andrzeja Kropidłowskiego w dniu ziemskich urodzin.
      18.00. Dziękczynna za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie, opiekę Matki Bożej

dla Marka w dniu urodzin.  

                                                              SOBOTA – 24.08.2019r.      

        7.00. + Marię Rebicką w 21r. śmierci oraz + Stefana i Henryka Rebickich.
      18.00. + męża, ojca Zdzisława Włoczewskiego w 12r. śmierci
      18.00. Dziękczynna za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej

dla Hanny Janik w 81 rocznicę urodzin. ( Intencja od synów) 

                                                            NIEDZIELA – 25.08.2019r.

        7.30. Dziękczynna za otrzymane łaski w 35 rocznicę ślubu Teresy i Piotra, z prośbą o Boże bł., opiekę

Świętej Rodziny dla Jubilatów z rodziną.

        9.00. + Alojzego Szreder.
        9.00. Dziękczynna za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., Dary Ducha Świętego, opiekę Matki

Bożej dla Dawida Witko w 19 rocznicę urodzin oraz o potrzebne łaski dla rodziny.

      10.00.  Dziękczynna za otrzymane łaski w 20 rocznicę ślubu Marleny i Arkadiusza Nowosadzkich, z prośbą

o Boże bł., zdrowie, opiekę Świętej Rodziny dla Jubilatów z dziećmi: Alicji, Jana i Stanisława.   

      11.15 + Aleksandra, Wandę i Zenona Kirschling.
      12.30. + Henryka Gruba w dniu ziemskich urodzin.
      12.30. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie, opiekę Świętej Rodziny 

dla Joanny i Macieja Tyszer w 1 rocznicę ślubu.  

      18.30. + Andrzeja i Mariana Koleckich.

Uwaga!   W sierpniu, w niedzielę nie będzie Mszy św. o godz. 17.00.