Jan Paweł II

Intencje Mszy Świętych

I N T E N C J E   M S Z A L N E

25.03.2019. – 31.03.2019.

                                               PONIEDZIAŁEK – 25.03.2019r.

        7.00. + Hilarię SZLAS – greg.22.
        
      18.00. + Leonardę, Wacława i Jana Andraka.
      18.00. Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej i św. Józefa, o dar kolejnego

potomka, dzieciątka dla Dominiki i Dariusza, i synka Janka Miotk.

                                                      WTOREK – 26.03.2019r.

        7.00. + Hilarię SZLAS – greg.23.
        
      18.00. Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej dla mamy chrzestnej

Anieli Renachowskiej.  

      

                                                             ŚRODA – 27.03.2019r.

        7.00. + teściów: Bertę i Jana Klebba oraz + Cecylię i Alojzego Klebba.
        7.00. + Hilarię SZLAS – greg.24.
      18.00. Dziękczynna za dar życia, otrzymane łaski w 18 rocznicę urodzin Agaty Słomińskiej, z prośbą o Dary

Ducha Świętego, Boże bł. i opiekę Matki Bożej.

      18.00. + Ryszarda Pawelczyk, + Halinę i Zbigniewa Pawelczyk.

                                                          CZWARTEK – 28.03.2019r.

        7.00. + Hilarię SZLAS – greg.25.
        7.00. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Krystyny.
      18.00. + Halinę Fraszczyk w miesiąc po śmierci.

                                               PIĄTEK – 29.03.2019r.   

        7.00. + Hilarię SZLAS – greg.26.
      16.30. Droga Krzyżowa dla dzieci z rodzicami.
      17.30. Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży.
      
      18.00. + Waldemara Albeckiego.

                                                                 SOBOTA – 30.03.2019r.

        7.00. + Hilarię SZLAS – greg.27.
        
      18.00. + Arnolda Lieder w dniu ziemskich urodzin.
      18.00. + teściów: Annę i Jana Paczoska, + szwagra Alojzego, szwagierkę Małgorzatę i + żonę Helenę Konkel

                                             IV NIEDZIELA Wielkiego Postu – 31.03.2019r.

        7.30. + Hilarię SZLAS – greg.28.
        9.00. + Alojzego Szreder.
        9.00. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej, o zdrowie dla Patrycji

w dniu urodzin.   

      10.00. Dziękczynna za otrzymane łaski w 60 rocznicę ślubu Marii i Zygmunta Bratkowskich, z prośbą

o Boże bł., zdrowie, opiekę Świętej Rodziny dla Jubilatów z rodziną.  

      11.15. + Annę i Michała Macierzyńskich, Apolonię i Wiktora Brzeskich oraz + z rodziny.
      12.30. + Wandę, Zenona i Aleksandra Kirschling.
      12.30. Dziękczynna za otrzymane łaski w 55 rocznicę ślubu Elżbiety i Stanisława Sikorskich, z prośbą

o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Jubilatów z rodziną.   

      16.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
      17.00. + Mirosława Kaczmarek w 3r. śmierci.
      
      18.30. + Józefa Radtke, Zofię, Stanisława i Józefa Krause.