Jan Paweł II

Intencje Mszy Świętych

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 24.01.2022r. 

    7.00. + mamę Anielę Zwara, ojca Bolesława oraz ++ rodzeństwo Zwara.
    7.00.

    7.00.

  18.00. Z powodu kolędy Mszy św. nie będzie.

   WTOREK – 25.01.2022r. 

    7.00.
    7.00.

    7.00.

  18.00. Z powodu kolędy Mszy św. nie będzie.

   ŚRODA – 26.01.2022r. 

    7.00. + Zbyszka Dumka w dniu ziemskich urodzin oraz ++ Rodziców: Mikołaja i Reginę Denisiuk.
    7.00.

    7.00.

+ Antoniego Lewnał w dniu ziemskich urodzin.
  18.00. Z powodu kolędy Mszy św. nie będzie.

  CZWARTEK – 27.01.2022r. 

    7.00.
    7.00.
  18.00. + Jana Mocarskiego w 1r. śmierci.

 PIĄTEK – 28.01.2022r. 

    7.00.
    7.00.

    7.00.

  18.00. Z powodu kolędy Mszy św. nie będzie.

  SOBOTA – 29.01.2022r. 

    7.00. Dziękczynna za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie, opiekę Matki Bożej, o Dary

Ducha Świętego dla Sebastiana Lademann w 14 rocznicę urodzin i potrzebne łaski dla całej Rodziny.

    7.00. + Gabrielę Żabiełowicz w rocznicę ziemskich urodzin.
     
  18.00. + Walentego Grabowskiego w dniu ziemskich urodzin oraz + Halinę Grabowską.

  IV NIEDZIELA  ZWYKŁA – 30.01.2022r. 

    7.30. + Alojzego Węsierskiego – greg.1.
    9.00. + Alojzego Szreder.
  10.00. Za Parafian – w intencji ofiarodawców i darczyńców.
  11.15. + Stefana w 30r. śmierci i Leokadię Zabielskich.
  12.30. + Jacka Formella.
  17.00. + Mariana Habryło w dniu ziemskich urodzin.
  18.30. + Kazimierza Pallubickiego w miesiąc po pogrzebie.