Ogłoszenia Duszpasterskie

Parafii pw. Św. Wojciecha w Redzie Ciechocino

Ogłoszenia Parafialne – XXI Niedziela Zwykła

21 sierpnia 2016r.  

  1. Dzisiaj Msze św. o godz. 7.30., 9.00., 10.00., 11.15. – Suma odpustowa i o 18.30.

   Wyjątkowo nie będzie Mszy św. o godz. 12.30. i 17.00. ze względu na odpust i festyn św. Rocha.

  1. Festyn Parafialny św. Rocha po południu od godz. 14.00. – 20.00.

   Wystąpi zespół muzyczno-wokalny DUVAL.

   O godz. 16.00. – błogosławieństwo zwierząt.

   Na festynie będzie dużo ciekawych atrakcji dla dzieci i dorosłych.

   Festyn ma charakter charytatywny i nad całością czuwa Parafialny Zespół Caritas.

   Do wspólnej zabawy zapraszamy wszystkich: dzieci z rodzicami, młodzież, dorosłych i najstarszych.

   O godz. 20.30. – Nabożeństwo do św. Jana Pawła II i Apel Jasnogórski.

  1. Dzisiaj Słowo Boże głosi do nas ks. Zbigniew Podlecki, misjonarz ze zgromadzenia
  2. Redemptorystów w Gdyni.

   Bardzo dziękuję ks. Zbigniewowi za Słowo Boże i przewodniczenie Sumie odpustowej, dziękuję kapłanom za udział we wspólnej modlitwie…

   – dziękuję zespołowi DUVAL: ks. Zygmuntowi i Bogusiowi,

   – dziękuję burmistrzowi Krzysztofowi Krzemińskiemu z małżonką,

   – dziękuję dyrektorowi Szkoły Janowi Skrobul z małżonką,

   – dziękuję dyrektorowi MOSiRu – Panu Jerzemu Conradi,

   – dziękuję wójtowi Gminy Kosakowo – Jerzemu Włudzikowi z małżonką,

   – dziękuję v-ce wójtowi – Zdzisławowi Miszewskiemu z małżonką,

   – dziękuję Paniom i Panom od sztandarów, feretronów,

   – dziękuję za dary ołtarza – wspólnocie Żywego Różańca św.,

   – dziękuję orkiestrze, służbie liturgicznej ołtarza: szafarzom, lektorom, ministrantom,

   – dziękuję Panu Edkowi i Pani Irenie za przygotowanie naszej świątyni na odpust,

   – dziękuję Wam Umiłowani za udział w uroczystości odpustowej. Bóg zapłać!

  1. Jest nowy numer Gościa Niedzielnego.
  2. Dziękując wszystkim za dobroć, życzliwość i ofiarność – życzymy Wam Umiłowani dobrej niedzieli i wypoczynku. Niech Pan Bóg Wam błogosławi! Szczęść Boże!