Ogłoszenia Duszpasterskie

Parafii pw. Św. Wojciecha w Redzie Ciechocino

XXXIV Niedziela Zwykła – 23. 11. 2014

UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  CHRYSTUSA

KRÓLA  WSZECHŚWIATA

 

  1. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą Roku Kościelnego. Za tydzień Pierwsza Niedziela Adwentu, która rozpocznie nowy Rok Kościelny.

Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego, ale także oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów.

  1.       W czasie Adwentu w dni powszednie odprawiamy Msze św. wotywne o NMP – „Roraty”.

Na te Msze św. wraz z dorosłymi zapraszamy także dzieci i młodzież. Rodziców prosimy pomoc w przygotowaniu lampionów dla najmłodszych dzieci.

„Roraty” będziemy odprawiali tradycyjnie o godz. 600 rano !!!

  1.   Od przyszłej niedzieli członkowie naszej „Caritas Parafialnej” będą rozprowadzali świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Dochód ze świec przeznaczony jest na pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.  W tym roku cena świecy wynosi 6 zł.
  1.   Zespół Szkół Nr 2, nasza Parafia i Miejski Dom Kultury zapraszają do udziału w XXX  już Miejskim Konkursie Bożonarodzeniowym  „Szopka Rodzinna”. Warunki udziału w konkursie wywieszone są w naszej gablocie. Przewidziano atrakcyjne nagrody!
  1. W środę – 26 listopada zapraszamy na Mszę św. wieczorną o g. 1800. Po Mszy św. odbędzie  się spotkanie „Żywego Różańca” i wymiana tajemnic.
  1. Dzisiaj, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Siostry Zmartwychwstanki rozprowadzają własnoręcznie robione kartki świąteczne, z których dochód jest przeznaczony na utrzymanie Nowicjatu w Rumi.
  1. Ministranci rozprowadzają nowy nr „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.

 

K o m u n i k a t y :      

  1. Parafialny Zespół Caritas ogłasza nabór na zimowisko do Warzenka w dniach od 07. do 13 luty 2015 r. Jest miejsce dla 8 dzieci. Odbiór kart w czwartek – 27 listopad od g. 1600 do 1800 w biurze Caritasu!
  1. W sobotę 29 listopada odbędzie się  V edycja Dnia Otwartego Notariatu, w ramach której od g. 1000 do 1600 w Instytucie Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ  39/40 notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku będą udzielali wszystkim zainteresowanym nieodpłatnych porad prawnych. W tym roku tematem będzie hasło:

„Porozmawiaj z Notariuszem o bezpiecznej jesieni życia. Majątek a prawo”. Rozmowy o przekazywaniu majątku w rodzinie (testamenty, darowizny czy przekazywanie majątku w zamian za opiekę). Notariusze będą także odpowiadać na pytania wszystkich spraw, które można załatwić w kancelarii notarialnej.